Segons la lley  15/1999 del  13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Persona, s´informa a l´ussuari que les dades personals facilitades a travès del pressent lloc web seràn tratades conforme a la lley  15/199 i normativa de  desemvolupament. Les Dades facilitades passaràn a formar part del fitxer, el responsable del qual es ECOKITSMOBLES, del qual el tractament té com a finalitat atendre les solicituds d´informació i qualsevol altrre questiò que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l´empresa i l´enviament d´informació.

Amb l´us del formulari de contacte o l´enviament de correo electronic, l´ussuari concient i acepota de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada, aixió com l´enviament posterior de l´iinformació comercial d´interès sobre el nostres productes i serveis.

L´ussuari podrà exercir els drets d´accés, rectificació, oposició i cncelació dirigintse per escrit a la Direcció de ECOKITSMOBLES, C/ de la Tolosa, 12  08500  VIC o pel  correu electronic  info@ecokitsmobles.com adjunt amb qualsevol cas fotocopia del seu DNI.